Linvård

En fluglina blir smutsig efterhand och det är av stor vikt att den görs ren för att bibehålla sin flytförmåga (Flyt) , mindre friktion i ringarna och ökad livslängd.

Att använda någon form av rengöringsmedel är tabbu då det finns lösningsmedel i dessa produkter, som på sikt fördävrar coatingen. En rekomendation är att lägga linan i ljumet vatten så smutsen luckras upp och sen dra linan ett par gånger med en fiberduk. Är linan väldigt smutsig kan man låta den ligga i vatten t.ex. ett helt dygn.

Efter rengöring drar man linan i ny fiberduk för att torka av, när linan torkat smörjes den in med medel för fluglinor som t.ex. Tiemco som jag själv använder men det finns många olika fabrikat på marknaden bättre och sämre, men tänk bara på att inte lägga för mycket utan bara så det blir en tunn film av linmedel.

Sen är linan klar för nya fiskeäventyr.

//Christer