Kurs 2015-08-14

Då är en kurs till genomförd. En trevlig kille från Malmö tog möjligheten att få instruktioner i flugkastningsteknik. Nybörjare som fick rätt instruktioner från början vilket ledde till att han kastade 150% bättre än vid starten av kursen.

Här kan man se hur viktigt det egentligen är att man får rätt från början. Det är alltid ett aber att när man utövat flugkastning ett antal år och sen skall rätta till tekniken. Mycket av de tidigare åren säter sig som ett minne i kroppen och blir svårare att lära om då eleven faller tillbaka till ursprunget ganska lätt. Egentligen handlar det om att man får lägga mer tid på träning  och individen måste tänkare mer än en gång vid träning.

//Christer